Metinė atskaitomybė

2017 m. 

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" vadovo raštiškas patvirtinimas, kad  veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota Reguliavimo apskaitos sistema bei metinėje atskaitomybėje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka  nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus


Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita             (Forma 1)
Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita               (Forma 2)
Konsoliduota faktinė investicijų grąžos ataskaita  (Forma 3)

Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita

Verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita:   1; 2; 3;

Veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Forma 6)

Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita

Šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Nėra kogeneracinių jėgainių)

Netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita 

Netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Forma 10)

Bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita 

Šilumos savo reikmėms sąnaudų ataskaita (Forma 13)

Nešiklių sąrašas, kiekvieno nešiklio trumpas ekonominis pagrindimas

Sąnaudų paskirstymo ataskaita 

Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita

Kiekvieno verslo vieneto suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita (Forma 17)

Metinė finansinė atskaitomybė

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Paskutinį kartą redaguota: 2018 - 06 - 19

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201