Informacija dėl šildymo sezono pradžios

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

Artėjant 2021/2022 m. šildymo sezonui UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ primena:

 šildymo sezono pradžią,  reglamentuoja šie teisės aktai: 

  • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.
  • ·    Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.
  • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas.
  • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. 

Teisės aktais nustatyta, kad: 

  • Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
  • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką. 
  • Privalu turėti Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą. (iki 2021-09-15 kopija pristatyti šilumos tiekėjui, adresu Montuotojų g. 7, II a. Mažeikiai, tel. 67160, 66278.

 Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią turi pasirašyti pastato savininkas ar  valdytojas (administratoriaus) ir  namo šildymo ir karšto vandens sistemos  Prižiūrėtojas.Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;  76 p. 

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad: 

  • Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
  • Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

 

UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“

Apskaitos ir realizavimo tarnyba           2021-09-01

Paskutinį kartą redaguota: 2021 - 09 - 03

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201