Informacija dėl šildymo sezono pradžios

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

Pasirengimo naujam šildymo sezonui procedūra baigiama, kai pasirašomas Pastato parengties šildymo sezonui aktas, o jo kopija pateikiama šilumos tiekėjui.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., valdytojui – pastato savininkų bendrijai arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą Pastato parengties šildymo sezonui aktą (pavyzdinė akto forma pateikiama Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priede). Tai – dokumentas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos privaloma atlikti, ir tikrinimo išvada apie pastato šilumos įrenginių parengimą naujam šildymo sezonui.

Valdytojas Pastato parengties šildymo sezonui aktą pasirašo tuomet, jei pastato šildymo ir karšto vandens sistema naujam šildymo sezonui parengta tinkamai. Jei jis įžvelgia trūkumų, juos nurodo pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui, kuris privalo juos pašalinti iki šildymo sezono pradžios.

Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasirengimo šildymo sezonui darbų ir neturint Pastato parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

Primename, kad Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas yra vienas iš dokumentų, kuriuos privaloma turėti. Be šio akto, kiekvieno prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungto pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir / ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), taip pat privalo turėti ir šiuos teisės aktuose nustatyta tvarka parengtus ir įformintus bei galiojančius dokumentus:

  • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;
  • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo bei avarijų likvidavimo instrukciją;
  • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
  • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;
  • Šilumos punkto schemą;
  • Šilumnešio parametrų grafiką;
  • Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 11 - 10

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8 443 98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8 443 65436 ; 8 443 66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8 443 98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8 443 36201