Atsiskaitymo už paslaugas tvarka

Atsiskaityti už paslaugas galima:
 UAB „Elotus“ (buvęs Mažeikių butų ūkis) kasose, kurios randasi:
Laisvės g. 12, Mažeikiai Tel. 8 443 25489
 
Naftininkų g. 34, Mažeikiai Tel. 8 443 51040
 
Draugystės g. 20, Mažeikiai Tel. 8 443 71659
 
S. Daukanto g. 6, Viekšniai Tel. 8 620 47348
 
UAB "Tavo pastogė" kasose, kurios randasi:

Ventos g. 31B, Mažeikiai

Draugystės g. 22, Mažeikiai

 
Pavedimu į UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atsiskaitomąsias sąskaitas:
 
Swedbank banke - LT427300010002545162;
 
SEB banke - LT187044060005684556;
 
Šiaulių banke - LT097180800000467720.
 
Rekvizitai mokėjimo pavedimui:
Gavėjas – UAB Mažeikių šilumos tinklai;
Pasirinkta gavėjo banko atsiskaitomoji sąskaita;
Mokėjimo paskirtis: mokėtojo (namo/buto) kodas, arba adresas, už kurį mokama (būtina). Jei mokama už kitą asmenį, būtina nurodyti adresą, ar mokėtojo kodą (nam/buto), už kurį mokama.
 
ATSISKAITYMO TVARKA

1.   Atsiskaityti su Šilumos tiekėju už per praėjusį kalendorinį mėnesį suvanotą šilumos energiją Šilumos vartotojas gali pagal šį atsiskaitymo tvarkos būdą-

2.   už kiekvieną praėĮUsj kalendorinį mėnesį suvartotą Šilumos kiek) butui, pastato bendroms reikmėms, šaltam vandeniui pašildyti ir jo temperatūrai palaikyti pastato vidaus sistemoje Šilumos vartotojas sumoka Šilumos tiekėjui pagal Šilumos tiekėjo arba Šilumos tiekėjo įgaliotos įmonės pateiktą pranešimą (sąskaitą) iki paskutinės poataskaitmio mėnesio darbo dienos;

3.   jei Šalių yra susitarta dėl kitokio Šilumos vartotojo informavimo būdo (pvz.: internetu, elektroniniu paštu) apie atliktus priskaitymus, mokėtinas sumas, kirus privalomus duomenis. Sutarties vykdymo eigoje yra vadovaujamasi tokių susitarimų nuostatomis;

4. mokėjimo pranešimo formą nustato Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į mokėjimo dokumentams nustatytus privalomos informacijos reikalavimus;

5. Šilumos vartotojas kiekvieną mėnesį Šilumos tiekėjo arba Šilumos tiekėjo įgaliotos įmonės pateiktame pranešime (sąskaitoje) deklaruoja (nurodo) suvartoto karšto vandens kiekį.

6.   Šilumos tiekėjas iš Šilumos vartotojo gautas (mokas paskirsto sekančia tvarka:

 pirmąja eile Šilumos vartotojo įmokos skiriamos atlyginti Šilumos tiekėjo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo (vykdyti prievolę pareiškimu. įskaitant bylinėjimosi išlaidas;

 antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms;

 trečiąja eile įmokos skiriamos apmokėti netesyboms (delspinigiams);

 ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (LR CK 6.54 sir.).

Jeigu Šilumos vartotojas nustatytu terminu nesumoka priklausančių mokėti mokėjimų, jam už kiekvieną pavėluotą kalendorine dieną apskaičiuojami 0.04% (keturios šimtosios procento) dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos.

Nustatytu terminu nesumokėjus mokesčių už suvartotą šilumą, apie įsiskolinimą Šilumos vartotojas įspėjamas raštu. Jeigu Šilumos vartotojas iki įspėjime nurodyto termino įsiskolinimo neapmoka. Šilumos tiekėjas turi teisę skolą, delspinigius ir palūkanas išieškoti teismine tvarka. Pareiškimai dėl skolų išieškojimo teikiami teismui pagal Šilumos tiekėjo buveinės adresą.

Jeigu Šilumos vartotojas sumoka didesnę, negu Šilumos tiekėjo pranešime (sąskaitoje) nurodytą sumą, jo permoka laikoma avansiniu mokėjimu už sekanti mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Šilumos vartotojas nenurodo kitaip.
Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 11 - 10

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8 443 98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8 443 65436 ; 8 443 66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8 443 98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8 443 36201