2019 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2019 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos
be nepaskirstomų sąnaudų        
Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 142 983    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 142 983    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     121 108
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 2 560 217 0 0
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 151 262 89 488 0
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 13 510 12 751 0
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Kitos kintomos sąnaudos Eur 48013    
9. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 438 084 186 660 597
10. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 296 221 172 673 3 660
11. Personalo sąnaudos Eur 1 003 331 482 110 85 114
12. Mokesčių sąnaudos Eur 15 016 51 932 295
13. Finansinės sąnaudos Eur 1 023 522 86
14. Administracinės sąnaudos Eur 24 631 12 550 2 116
15. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 3 944 2 014 50 867
16. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
17. Kitos pastoviosios sąnaudos Eur 10 564 6 220 7 050
  Iš viso Eur 4 565 816 1 016 920 149 785
Paskutinį kartą redaguota: 2020 - 08 - 07

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201