2017 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2017 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos  
           
įskaitant nebūtinasias ir be nepaskirstomų sąnaudų        
           
Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 154.397    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 154.397    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     129.132
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 2.703.272    
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 145.693 82.885  
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 7.229 51.882  
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 517.330 183.689 2.106
9. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 353.737 160.266 2.332
10. Personalo sąnaudos Eur 949.907 356.165 64.797
11. Mokesčių sąnaudos Eur 19.662 42.739 258
12. Finansinės sąnaudos Eur 32.973 23.544 35
13. Administracinės sąnaudos Eur 22.934 3.191 751
14. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 4.317 676 50.666
15. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
16. Kitos paskirstomos sąnaudos Eur 19.862 5.475 6.317
17. Iš viso Eur 4.776.916 910.512 127.262
Paskutinį kartą redaguota: 2018 - 06 - 06

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201