Veiklos planai

PRADEDAMAS NAUJAS INVESTICIJŲ PROJEKTAS 

 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  pateikė paraišką paramai gauti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Pagal minėtą priemonę ruošiamasi vykdyti investicinį projektą „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu“. Projekto metu bus nutiesta apie 740 m ilgio DN100 mm  diametro šilumos tiekimo trasa būsimam naujam vartotojui - Mažeikių sporto ir pramogų centrui, adresu Sedos g.55, bei apie 320 m ilgio DN80 mm  diametro šilumos tiekimo trasa, skirta sužiedinimui su gyvenamuoju Pavenčių g. - Pavasario g. kvartalu. Dėl atlikto sužiedinimo 526 šilumos vartotojams bus užtikrintas patikimas šilumos tiekimas. Preliminariais skaičiavimais projekto vertė gali siekti 320,0 tūkst. Eur. Bendrovė sieks gauti iki 50 proc. LVPA finansavimą investicijai įgyvendinti. Darbus planuojama atlikti 2018-2019 metais. Investicija suderinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-156.

 

PRADEDAMAS  NAUJAS ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS „KVARTALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA MAŽEIKIŲ MIESTE“ 

Šiuo metu ruošiamasi teikti paraišką paramai gauti pagal pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas  04.3.2.-LVPA –K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Planuojama rekonstruoti tris šilumos trasų atkarpas:

1.      Nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40 (474,3 metrai);

2.      Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) (755,5 metrai);

3.      Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D ( Melioratorių g.) (331,7 metrai).

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 1834 šilumos vartotojams pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, sumažės šilumos tiekimo nuostoliai, sumažės elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius 33 metai. Pagrindinė projekto veikla orentuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujas technologijas – įrengiant  naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Tai leis išvengti avarijų trasose, kas atsilieptų normaliam šilumos tiekimui vartotojams. Tai jau penktas iš nuo 2010 metų vykdomų projektų remiamų ES lėšomis.

_______________________________________________________________________________

UAB “Mažeikių šilumos tinklai” projektai 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ viena iš moderniausių šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje. 2008 metais bendrovė buvo pripažinta moderniškiausia įmone Telšių apskrityje už 2007 metus. Įmonėje nuolat vyksta katilinių modernizacijos ir tinklų renovacijos projektai. Dabartiniu metu analizuojama kogeneracinės elektrinės statybos galimybė, kuri leistų ne tik naudoti nuosavą elektros energiją, bet ir duotų papildomą šilumos energiją, įgalinančią mažiau naudoti kuro vandens šildymo katiluose. Žinant elektros energijos brangimą dėl atominės elektrinės uždarymo, tai labai aktualus projektas.
 
Vykdomi projektai:

VYKDOMI DU  NAUJI  PROJEKTAI  „ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA MAŽEIKIUOSE IR REIVYČIUOSE“   IR „ŠILUMOS TRASOS ATVEDIMAS NUO SK 46 IKI KUDIRKOS G. 6“ 

Šiuo metu yra  vykdomi du projektai  pagal veiklos priemonę "CŠT tinklų modernizacija ir plėtra" (2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos veiksmų programos 4.3 investicinis prioritetas "Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimas viešuosiuose infrastruktūrose").

Kvartalinių šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) ir  VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D ( Melioratorių g.) .  

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 1834 šilumos vartotojams pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, sumažės šilumos tiekimo nuostoliai, sumažės elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius 33 metai. Pagrindinė projekto veikla orentuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujas technologijas – įrengiant  naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Tai leis išvengti avarijų trasose, kas atsilieptų normaliam šilumos tiekimui vartotojams. Pravedus viešo pirkimo konkursą  darbus atliks UAB „UT Katilai“. Pasiruošimo rekonstrukcijai darbai pradėti, o rekonstrukciją baigti numatoma 2019 m. gegužės mėnesį. Numatoma projekto finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % LVPA parama. 

Šilumos trasos atvedimas nuo SK46 iki Kudirkos g. 6 . Mažeikių rajono savivaldybė  jai priklausantį pastatą esantį adresu Kudirkos g. 6 (buvęs Moksleivių techninės kūrybos centras) renovuoja socialiniui būstui. Reikalinga nutiesti ~540 m. (DN 50)  naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Įmonei šis projektas yra naudingas tuo, kad numatoma galimybė prijungti ir Mažeikių rajono apylinkės teismą, kurio pastatas yra šalia  renovuojamo socialinio būsto. Pravedus viešo pirkimo konkursą  darbus atliks UAB „Ukmergės inžinerija“. Pasiruošimo  darbai pradėti, o projektą baigti numatoma 2018 m. spalio mėnesį. Numatoma projekto finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % LVPA parama.

Šiuo metu pasirašoma sutartis paramai gauti pagal pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas  04.3.2.-LVPA –K-102-02 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

Bus rekonstruojamos trys šilumos trasų atkarpos: 

1.      Nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40 (474,3 metrai);

2.      Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) (755,5 metrai);

3.      Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D ( Melioratorių g.) (331,7 metrai). 

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 1834 šilumos vartotojams pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, sumažės šilumos tiekimo nuostoliai, sumažės elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius 33 metai. Pagrindinė projekto veikla orentuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujas technologijas – įrengiant  naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Tai leis išvengti avarijų trasose, kas atsilieptų normaliam šilumos tiekimui vartotojams. Tai jau penktas iš nuo 2010 metų vykdomų projektų remiamų ES lėšomis.

2018-04-20 dieną  pasirašyta sutartis   paramai gauti pagal pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas  04.3.2.-LVPA –K-102-03 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Projekto  „Šilumos tiekimo tinklų plėtra Mažeikiuose prijungiant naujus vartotojus“ metu, kurio vykdymas numatytas 2018 m. bus nutiesta naujas  šilumos trasa į socialinį būstą  V. Kudirkos g. 6 (20 butų) ir Mažeikių r. apylinkės teismą. Šiems vartotojams prijungti, numatoma nutiesti 538 metrus naują DN50 mm  bekanalę trasą.

Taip pat įmonė dalyvauja LVPA kvietime 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 4. Planuojama nutiesti naują trasą nuo kameros  K12 iki sporto ir pramogų centro Sedos g.  55. Trasos ilgis-740 metrų. Trasa bus tiesiama bekanaliais vamzdžiais D100 diametro. Projektas bus įgyvendintas 2019 metais.

 

PLANUOJAMOS REKONSTRUOTI ŪKIO BŪDU ŠILUMOS TRASOS 2018 m. 

Mažeikiai 

Eil. Nr.

Rekonstruojamos atkarpos

Diametras

(Dn)

Ilgis

(m)

1.

Nuo K6-2 iki  Draugystės g. 14

32

90

2.

Įvadas į Skuodo g. 16 (gaisrine) 

50

178

3.

K11-3 iki Naftininkų g. 9 (poliklinika)

50

46,7

4.

K11-8 iki Vyšnių g. 21

50

186

5.

Vaižganto g. 10 iki Vaižganto g. 9,11

32

68,7

6.

SK24 iki Vilniaus g. 2

80

26,3

7.

Nuo Saulės g. 13 iki Geležinkelio g.7

32

135

8.

SK28 iki Jablonskio g.8

40

77,8

9.

Nuo Birutės g. 17 iki tunelio (ligoninė)

100

90

 

 

 

 

 

Viso:

 

898,5

 Viekšniai 

1.

Nuo K29 iki K30

65

39

2.

Nuo K30 iki K31

65

107,5

3.

Nuo K15 iki Politechnikos m.

50

15

 

Viso:

 

161,5

 

 

Iš viso:  

 

1060m.

 

       

 

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2018 - 09 - 05

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201