Naujienos

DĖL 2019-2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

Rugsėjo 30

DĖL 2019-2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS


Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

ĮSAKYMAS

DĖL 2019-2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1 - 1990

Mažeikiai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu,  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais),  61, 62, 63, 65 ir 66 punktais:

            1. N u s t a t a u:

1.1. 2019 – 2020 metų šildymo sezono pradžią nuo 2019 m. spalio 1 d. Mažeikių rajono daugiabučių namų butuose ir kitose patalpose, organizacijose ir įmonėse.

1.2. Šilumos vartotojai, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl pastatų šildymo pradžios.

                      2. N u r o d a u  UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai“, UAB ,,Admituras“, UAB ,,Tavo pastogė“  šildymo įjungimo darbus baigti per 7 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.

            3. P a v e d u  Bendrąjam skyriui apie įsakymą paskelbti interneto svetainėje  www.mazeikiai.lt, o įsakymą vietos spaudoje.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Laima Nagienė

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019 - 09 - 30

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201