Naujienos

Šilumos tinklų hidraulinis bandymas

Gegužės 18

Šilumos tinklų hidraulinis bandymas


Informuojame, jog 2022 m. birželio 28-29 dienomis bus atliekamas miesto šilumos tinklų hidraulinis bandymas.  
Tel. 98179; 66278.
 
Pastato savininkas (valdytojas) ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas užtikrina ir atsako, kad laiku būtų:
 Uždarytos šilumos punkto įvadinės termofikacinio vandens sklendės ar įstatytos aklės.
 Uždarytos sklendės į pastato šildymo sistemą.
 Atidaryti šilumos punkto tarp įvadinių ir šildymo sistemos sklendžių drenažiniai išleidikliai.
 Pastaba: atidaryti sklendes, išimti akles gali pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.
 Ruošiant 2022/23 metų šildymo sezonui pastato parengties aktą iki š.m.rugsėjo mėn.15 d. būtina:
 hidrauliškai išbandyti skaičiuojamuoju slėgiu sistemas ir šildymo prietaisus;
 išvalyti purvarinkius ir suremontuoti šilumos punkto uždaromąją-reguliavimo armatūrą;
 atlikti kontrolės-matavimo prietaisų (manometrai,termometrai...) metrologines patikras;
 pagal reikalą tvarkyti vamzdynų ir armatūros izoliaciją;
 sutvarkyti šilumos punkto tech. dokumentaciją.
Pastato šildymo sezonui parengties akto kopiją šilumos tiekėjui pristatyti iki 2022-09-27.
Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 05 - 18

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201