Name sunaudoto šilumos kiekio paskirstymas už balandžio mėnesį

Šildymo sezono pabaiga

Kaip name sunaudotas šilumos kiekis bus  paskirstomas 2017 m. už balandžio mėnesį    

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. 

Nuo spalio mėn. iki balandžio mėnesio (imtinai) daugiabučiuose namuose sunaudota šiluma paskirstoma šildymo sezonui nustatyta tvarka. 

Name sunaudotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui suskaičiuojamas vartotojų deklaruotą karšto vandens kiekį padauginant iš šilumos sąnaudų vieno m3  vandens pašildymui. 

Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučio namo butui karšto vandens cirkuliacijai (gyvatukui) priskiriama VKEKK nustatyta norma. Sudėjus kiekvienam butui priskirtą šilumos normą karšto vandens cirkuliacijai, gaunamas bendras šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai. 

 Šiluma cirkuliacijai („gyvatuko mokestis“) skaičiuojama VKEKK nustatytą normą dauginant iš galiojančios šilumos kainos  Jei  name bus  sunaudotas didesnis šilumos kiekis nei karštam vandeniui paruošti ir cirkuliacijai palaikyti( VKEKK nustatytos šilumos normos), likęs šilumos kiekis  bus  paskirstytas patalpų šildymui.  

Kiek mokėsime už šilumą, jei balandžio mėnesį patalpų šildymas nebuvo įjungtas ?


  Jei  namo bendrijos atstovas, administratorius šilumos tiekėjui pateiks raštišką teisėtą pažymą, kad balandžio, gegužės mėn. šildymas nebuvo naudojamas, name sunaudotas šilumos kiekis bus skirstomas ne šildymo sezonui nustatyta tvarka, t. y. iš įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso užfiksuoto suvartoto šilumos kiekio atimsime gyventojų sunaudotų karšto vandens kubų skaičių, kuriuos padauginus iš 51 kilovatvalandės, susiskaičiuosime, kiek namo suvartotos  šilumos energijos tenka karštam vandeniui paruošti. Likęs įvadinio namo skaitiklio užfiksuotas šilumos kiekis ne šildymo sezono metu bus padalintas visiems namo butams kaip mokėjimas už šilumą perduotą per karšto vandens sistemą. t .y. „gyvatuką“. 

UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“

Apskaitos ir realizavimo tarnyba

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 11 - 10

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8 443 98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8 443 65436 ; 8 443 66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8 443 98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8 443 36201