INFORMACIJA DĖL PRIVALOMO SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS

INFORMACIJA DĖL PRIVALOMO SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO
NE TEISME TVARKOS

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą, informuojame vartotojus, kur kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 34 straipsnyje yra įtvirtinta privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

Energetikos sektoriuje privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos komisija (VKEK) ir Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos (VEI).

Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra nurodyta, kad VEI išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:
- energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos prietaisų gedimo, eksploatavimo;
- energijos kokybės reikalavimų;
- energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų;
- avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

VKEK išankstinė privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:
- energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
- teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo;
- prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų nustatymo.

Pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja skundus dėl:
- buitinių vartotojų energijos pirkimo-pardavimo sutarčių;
- naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
- energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

 

 
Paskutinį kartą redaguota: 2016 - 09 - 28

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171
Faks.: 8-443-98193
El.Paštas: info@mst.lt , siluma@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201