Gamtosauginiai siekiai

 

APLINKOSAUGA

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. T-Š.4-4/2014 (yra pateikta ir priimta paraiška naujam TIPK leidimui), Viekšnių katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-14/2015, Reivyčių katilinė vadovaujasi Taršos  leidimu Nr. TL-Š.4-13/2015, rezervinė (ligoninės) katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š. 4-15/2015.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai” vadovybė, siekdama nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumo lygį bendrovėje, prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:  

- vykdyti veiklą, laikantis LR aplinkos apsaugos įstatymais ir normatyviniais dokumentai;

- taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius; 

- sprendžiant apsaugos problemas pirmenybę teikti taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) priemonėms;  

- skirti reikalingus resursus patvirtintiems aplinkos apsaugos planams įgyvendinti; 

- kilti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją aplinkos apsaugos srityje.    

Lyginant 2016 metus su 2017 metais ir 2018 metais, Mažeikių katilinėje deginant kurą išmestų teršalų kiekiai svyruoja priklausomai nuo to koks kiekis šilumos gamybai yra naudojamas iškastinis kuras – dyzelinas. Į aplinką išmesta: 2016 m. – 359 tonų CO2, 2017 m. – 177 CO2 , 2018 m. – 534 tonos CO2.

Kaip šalutinis produktas, deginant biokurą, susidaro pelenai, kurie pagal regioninio aplinkos apsaugos departamento suderintą pelenų panaudojimo planą panaudojami sunkiai pravažiuojamų kaimo vietovių kelių atnaujinimui bei sutvirtinimui.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  2017 metais susidarė – 706,69 tonos pelenų, 2018 metais – 745,44 tonos pelenų.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ paskutiniais metais, pradedant nuo 2015 m., nebenaudoja gamtinių dujų, pereita beveik prie 100 proc. biokuro naudojimo, kas leido vartotojams sumažinti šildymo kainą, o taip pat mažina išmetamų teršalų kiekį.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ už 2017 metais išmestus teršalus iš stacionarių taršos šaltinių sumokėjo - 2009 eurus ir už teršalus iš mobilių šaltinių – 337 eurus, atitinkamai už 2018 metus iš stacionarių taršos šaltinių – 3045 eurus ir 604 eurus už mobilių taršos šaltinių teršalus.

Mažeikių katilinės tarša 2013-2018 metais

Mažeikių katilinės CO(anglies dioksidas) tarša:

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CO2 tonomis

4528

1170

277

359

177

534

 

 

 

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“, pagal parengtą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinei 2016-2020 m. laikotarpiui yra skirta 68 802 ATL.

Preliminari gautinų ATL-ų lentelė iki 2020 metų:

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso:

18 802

16 197

13 676

11 237

8 890

68 802

 

 


 
Paskutinį kartą redaguota: 2019 - 03 - 15

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201