2023 - 01

Šilumos kainos skaičiuotė už 2023 m.  sausio mėn.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“  ŠILUMOS KAINOS su PVM        
nuo 2023 m. sausio 1  dienos               
               
šilumos kaina be PVM     9,10 ct/kWh      
šildymui, ct/kWh              
               
Gyventojams (su pardavimo kaina)  -     9,10 ct/kWh  + 9 %  =  9,92 ct/kWh
Įmonėms (su pardavimo kaina) -      9,10 ct/kWh  + 21 %  =  11,01 ct/kWh
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:            
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę   0,13 ct/kWh       
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį   0,97 Eur/mėn./kW       
********************************************************************************      
karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn             
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse):      
Gyventojams - 160 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 9 %  =  15,87 Eur,
Įmonėms - 160 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 21 %  =  17,62 Eur,
Esant  dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo:          
Gyventojams - 80 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 9 %  =  7,94 Eur,
Įmonėms - 80 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 21 %  =  8,81 Eur,
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje:            
Gyventojams - 10 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 9 %  =  0,99 Eur,
Įmonėms - 10 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 21 %  =  1,10 Eur,
********************************************************************************      
vandens pašildymas, Eur/m3               
               
Daugiabučių namų gyventojams -  51 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 9 %  =  5,06 Eur/m3
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms -  51 kWh  x 9,10 ct/kWh  + 21 %  =  5,62 Eur/m3
***************************************************************************************  
dvinarė kaina               
               
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d.  
vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir  
kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą.        
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.            
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos  
galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) 
užmokestį.              
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš  
dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.              
               
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( 15,85 Eur/kW  x     vidutinė šilumos galia, KW)  
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( 6,84 ct/KWh   x šilumos kiekis)      
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:            
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę   0,13 ct/kWh        
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį   0,97 Eur/mėn./kW       
               
Mokestis už šilumą:     pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM      
********************************************************************************      
Vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-205  
 "Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos   
dedamųjų galiojimo metams nustatymo"  ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi  
tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):            
               
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD -        5,35 ct/kWh
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji  THT, KD -     1,49 ct/kWh

Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 12 - 23

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8 443 98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8 443 65436 ; 8 443 66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8 443 98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8 443 36201