2016 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2016 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos    
įskaitant nebūtinasias ir be nepaskirstomų sąnaudų        
Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 154.220    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 154.220    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     128.341
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 2.850.572    
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 169.704 83.026  
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 4.782 49.261  
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 521.077 190.571 3.855
9. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 218.314 140.608 2.654
10. Personalo sąnaudos Eur 905.604 327.109 69.099
11. Mokesčių sąnaudos Eur 34.546 31.155 812
12. Finansinės sąnaudos Eur 43.564 21.343 126
13. Administracinės sąnaudos Eur 45.038 6.460 1.208
14. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 2.934 464 50.541
15. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
16. Kitos paskirstomos sąnaudos Eur 20.779 4.920 10.883
17. Iš viso Eur 4.816.914 854.917 139.178
Paskutinį kartą redaguota: 2017 - 05 - 18

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201